Se vilken typ av person du är baserade på linjerna i din handflata! Förutspå din framtid och se vad som kommer att hända!

ANNONSER

Många säger att människans öde kan läsas från händerna. Tydligen skrivs en hel del om karaktären, personlighet och framtida händelser på insidan. Du behöver bara veta hur man läser och tolkar dem på rätt sätt! Du kan börja med att läsa från dina händer idag!
Du behöver bara behärska grundläggande principer och att veta var de viktigaste linjerna på huden är. Redo?Livlinan (A)
Du kan läsa hälsa, nivån av vitalitet och energipotential från den. Det har dock ingenting att göra med den förväntade livslängden! På grundval av detta kan du inte ange hur länge du lever och när du dör.
En bred, djup, ganska tydlig linje – du kommer att njuta av god hälsa och lång dynamisk liv.
En smal, kort eller otydlig linje – mottaglighet för sjukdom, brist på energi.
En försvinnande eller streckade linjen – ett dåligt ögonblick i livet som sjukdom, missnöje, sorgliga stunder, eller problem.
En vågig linje – en bristande balans i livet och stabilitet.
Dubbel linje – någon kommer att ha en enorm inverkan på dig och det är svårt för dig att leva ditt eget liv.

Också relevant är området som raden av banor. Ju större, desto mer energi och entusiasm.

8
Rubriken (B)
Du kan läsa om intellekt, sätt att tänka och personlighet från detta.
Otydlig – låg potential, en oförmåga att genomföra djärva projekt.
Kort – svårt att fokusera på en aktivitet och lite kreativitet.
Lång och kurvig – en hel del fantasi och förmåga att lösa problem. Split i slutet – en mängd olika intressen, en hel del goda idéer.
Enkelt – nyktert tänkande, försiktig åtgärd.
9

ANNONSER
via : heftig.co