Han räddade detta djur från grymhet. När tjuren såg sin säng, hände något otroligt!

ANNONSER

En tjur som heter Bandit tillbringade hela sitt liv i en tät låda där den inte kunde röra sig fritt. Dess öde skulle förmodligen fortfarande vara dyster, om det inte vore för ett ingripande av en organisation som hjälper djur.

Anställda ville ge han ett värdigt liv och befria han ur händerna på sin grymma ägare till varje pris. Dessutom bestämde de att belöna honom för allt han har gått igenom. De gjorde en rymlig, bekväm boxning och bädd av hö. Djuret kände sig mycket bekväm i sina nya förhållanden. När han släpptes, började han att hoppa upp och ner och satt i höet vilket visar stor glädje och tacksamhet. Tyvärr är andra individer inte så lyckliga. De har kvar ensamma och trånga utrymmen. Detta är inget annat än extrem våld, vilket är mycket sällan pratat om.

uratowany-bykDen industriella uppfödning av djur har nästan ingenting gemensamt med humanitär behandling. Djur trängs ihop i små burar, de står där nästan hela sitt liv. Tyvärr är många människor fortfarande ganska likgiltiga om deras öde.

ANNONSER