Välkommen till Australiens största stad som… aldrig har existerat!

ANNONSER

I delstaten New South whales, Australien finns ruinerna som en gång måste varit staden Environa. Detta område utvecklades i slutet av 20-talet av det tjugonde århundradet.  

Men trycket från den stora depressionen gjorde att utvecklarna övergav projektet. Idag ser det karga området som i 1930.

(Wikipedia)

1

 


Detta är en broschyr som annonserar framtida godsen Environa.

ANNONSER